Dobrodošli na sajt Tehnomedicina.rs

Uslovi kupovine i korišćenja Tehnomedicina proizvoda.


Poštovani, pažljivo pročitate uslove kupovine i korišćenja naših proizvoda. Svaka kupovina naših proizvoda sa našeg sajta putem interneta ili lično / telefonskim pozivom, znači da ste navedene uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su uslovi kupovine i korišćenja za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ponudu sa naše prezentacije.

Članovi (§) Uslova kupovine i korišćenja.
§1. Tehnomedicina.rs poseduje autorska prava na sve sadržaje:
grafičke, audio / video, konceptualne, tekstualne, kao i baze podataka, skripte, kodove i prateću tehničku dokumentaciju.
1.1. Neovlašćeno korišćenje dela ili delova sadržaja, bez prethodne pismene dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i predstavlja krivično delo koje je podložno tužbi i pokreće se po službenoj dužnosti nadležnih organa.
§2. Tehnomedicina.rs zadržava pravo izmene navedenih Uslova kupovine i korišćenja bilo kada, ažuriranjem dokumentata, radi unapređenja poslovne politike i unapređenja odnosa sa korisnicima i kupcima ili usled izmena Zakonskih odredbi.
§3. Uslovi kupovine i korišćenja koji trenutno važe, su za kupca obavezujući.
§4. Naše proizvode možete kupiti lično telefonskim pozivom ili internet porudžbinom.
4.1. Naručivanje telefonskim pozivom možete obaviti svakog radnog dana u periodu koji je navedensa stranici "Kontakt" našeg sajta.
4.2. Naručivanje putem interneta možete obaviti u svakom trenutku na stranicama našeg web-sajta.
4.3. Pri naručivanju internetom - mejlom potrebno je da kupac dostavi sve potrebne i tačne podatke:
svoje ime i prezime, naziv ulice, broj kuće / stana, poštanski broj, naziv mesta i kontakt telefon.
4.4. Kupac - ( internet naručilac ) će putem automatskog odgovora dobiti mejjl - obaveštenje da li je njegova narudžbina VALIDNA ili se odbacuje kao nepotpuna.
4.5. Sve nepotpune i ne validne internet porudžbine se automatski odbaciju.
4.6. Dodatna obaveštelja ( u koliko su potrebna, u smislu vremena i roka isporuke ) kupac će dobiti SMS porukom ili mejlom.
§5. Lica ispod četrnaest (14) godina nemaju pravo da naručuju naše proizvode, a mi zadržavamo pravo da odbacimo narudzbine lica starosti ispod 14 godina, pod usloviom da saznamo da se radi o takvom licu.
5.1.U koliko primetimo da je kupac u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci ili neozbiljnom / netolerantnom kupcu, kupcuu koje se služi vulgarizmima i prostačko-uvredljivim vokabularom, zadržavamo pravo da takvom kupcu i njemu povezanim licima, trajno blokiramo IP pristup našem web-sajtu i radnji, primenimo trajnu blokadu telefonskog poziva, SMS-a i e-maila, blokiramo isporuku naručene robe - otkupnine, bez prethodnog obaveštenja o gore navedenom i izvršenim radnjama.
§6. Odnosi sa kupcima - klijentima , sprovode se lično telefonskim pozivom ili slanjem mejla.
6.1. Osnovne karakteristike proizvoda predstavljene su na web-sajtu.
6.2. Dodatne informacije o proizvodima kupac može dobiti ISKLJUČIVO ličnim kontaktom - telefonskim pozivom.
6.3. Dodatna obaveštenja i niformacije o proizvodima putem interneta - mejla se ne pružaju.
§7. Na stranicama našeg sajta kupac može videti aktuelne cene proizvoda, cene usluge dostave na adresu Post Expresom i okvirnom vremenu isporuke pošiljke.
§8. Način plaćanja – Kupac plaća proizvod pri isporuci odnosno preuzimanju pošiljke od strane kurira - službenika Post Expresa ( Pošta Srbije).
§9. Po pristizanju pošiljke potrebno je da je kupac preuzme i izvrši plaćanje, a zatim otvori pošiljku u prisustvu kurira - službenika Post Expresa, da bi se uverio u celovitost pošiljke - broj / količina proizvoda, fizička oštećenja aparata.
9.1. U slučaju da pošiljka nije celovita ili je proizvod vidno oštećen, službenik Post Expresa je dužan da napiše pred kupcem dvostrani protokol, koji će garantovati ponovno izvršavanje ugovora ( ponovno slanje artikala koji nedostaju ili koji su vidno oštećeni).
9.2. Dvostrani protokol mora sadržati potpis kurira (puno ime i prezime), šifru kurira, tačno vreme i datum isporuke, overen Zavodnim (okruglim) pečatom Pošte Srbija.
9.3. U slučaju da pošiljka nije celovita, kupac je u obavezi da:
a.) izvrši obaveštavanje Tehnomedicine odmah a najkasnije u roku od 24 do 48 sati od uručenja pošiljke telefonskim putem ( putem telefonskog broja datog u propratnoj dokumentaciji vezanoj za Hitnu reklamaciju ) ili putem mejla.
b). izvrši dostavu kopije protokolaTehnomedicini u roku od 24 a najdalje 48 sati od momenta uručenja pošiljke, mejlom ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili Post Expres pošiljkom.
*U ovom slučaju bitan je datum slanja mejla ili preporučene / post expres pošiljke i on mora biti u roku od 48 sati odnosno 2 dana od momenta uručenja pošiljke.
9.4. Po isteku gore navedenog vremena reklamacije vezane za celovitost pošiljke neće biti prihvaćene i smatraće se da je pošiljka uručena celovita.
9.5. U slučaju da Kurir Post Expresa ili službenik Pošte Srbija pokuša da uruči kupcu otvorenu ili oštećenu pošiljku (napuklu, poluotvorenu, veoma zaprljanu, zgnječenu) kupac je dužan da odbije uručenje takve pošiljke i o tome obavesti Tehnomedicinu kako bi se izvršilo slanje druge pošiljke.
§10. Tehnomedicina GARANCIJA na proizvode iznosi 2 godine i i teče od dana isporuke proizvoda.
§11. U slučaju kvara proizvoda odnosno prestanka funkcionalnosti kupac može u garantnom roku zameniti aparat, pod uslovima koji važe za tehničku robu, a koji su dati u Garantnom listu Tehnomedicina.
11.1. Sve reklamacije se podnose isključivo pismenim puntem na stranici za Podršku i reklamacije.
11.2. U slučaju reklamacije radi servisiranja ili zamene proizvoda kao i svih ostalih radnji koje se odnose na reklamaciju, sve proistekle troškove dostave odnosno transporta proizvoda snosi kupac.
§12. Po izvršenom naručivanju proizvodi se dostavljaju u roku od 1 do najduže 7 radna dana.
Isporuke se vrše Poštom Srbije Post Expres od ponedeljka do subote.
12.1. Kada kupac da adresu isporuke, potrebno je da u okviru radnog dana, kada se očekuje dostava pošiljke, na navedenoj adresi bude prisutan ili da bude prisutno drugo ovlašćeno lice da preuzme pošiljku.
12.2. Kupac je dužan da ovlašćenom licu da instrukcije za preuzimanje pošiljke.
12.3. U koliko kupac nije u mogućnosti da bude prisutan na adresi potrebno je da uzme izveštaj iz svog poštanskog sandučeta koji će mu ostaviti kurir - službenik Post Expresa i sa izveštajem ode u svoju poštu i preuzme pošiljku u roku od najduže 5 radnih dana.
Tehnomedicina.rs


................ .,,.

Elektronski rasterivač
PC-250M-001

Elektronski Rasterivač krtica i slepog kučeta.
ZA: otvorene terene - dvorišta, njive, voćnjake, povrtnjake itd.
Pokriva do 15 ari.

Više o aparatu i naručivanje

 


Elektronski rasterivač
PC-250M-002

Elektronski Rasterivač miševa, pacova, puhova
i kućnih insekata.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu.
Pokriva do 250m2

Više o aparatu i naručivanje

..................................................

Elektronski rasterivač
PC-250M-003

Elektronski Rasterivač miševa, pacova, puhova
i kućnih insekata.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu.

Pokriva do 250m2

Više o aparatu i naručivanje

 

 

 


Elektronski rasterivač
PC-500M-005

Elektronski Rasterivač miševa, pacova, puhova
i kućnih insekata.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu.
Pokriva do 500m2.

Više o aparatu i naručivanje

-------------------------
 
Elektronski rasterivač PC-1.000M

Elektronski Rasterivač miševa, pacova, puhova
i kućnih insekata.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu.
Pokriva do 1.000m2.

Više o aparatu i naručivanje

-------------------------


Elektronski rasterivač
PC-250M- Klasik PLUS

Elektronski Rasterivač miševa, pacova, puhova
i kućnih insekata.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu.
Pokriva do 250m2

Više o aparatu i naručivanje


Elektronski Rasterivač zmija
PC-50M-018 Stop Reptile

Elektronski Rasterivač gmizavaca zmija i guštera.
ZA: otvorene terene - dvorišta, njive, voćnjake, povrtnjake, kao i za objekte - zgrade, garaže, automobile itd.

Više o aparatu i naručivanje


Elektronski Rasterivač zmija
PC-50M-019 Stop Reptile

Elektronski Rasterivač gmizavaca zmija i guštera.
ZA: objekte - zgrade,
može se instalirati i na otvorenom terenu. terenu.

Više o aparatu i naručivanje
Rasterivac Komaraca
PC-SM-5M Stop Mosquito

Rasterivač komaraca u objektima i na otvorenom terenu.
Pokriva do 5 metara u prečniku

Više o aparatu i naručivanjeSolarno Električni Rasterivac Komaraca
PC-SM-10M Stop Mosquito

Elektronski Rasterivač komaraca
u objektima i na otvorenom terenu.
Pokriva do 10 metara u prečniku.

Više o aparatu i naručivanje


-------------...---------.....----------

Elektronski rasterivač
PC-250M-009

Elektronski Rasterivač krtica i slepog kučeta.
ZA: otvorene terene - dvorišta, njive, voćnjake, povrtnjake itd.u
Pokriva do 15 ari.

Više o aparatu i naručivanje
 


......................................

Elektronski rasterivač
PC-250M-008

Elektronski Rasterivač krtica i slepog kučeta.
ZA: otvorene terene - dvorišta, njive, voćnjake, povrtnjake itd.u
Pokriva do 15 ari.

Više o aparatu i naručivanje


-
| Home | Proizvodi i usluge | Prodajna služba | Podrška i reklamacije | Uslovi kupovine | Kontakt |

Autorsko pravo Copyright © Sva prava su zadržana Tehnomedicina